Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Lipová - Rekonstrukce vodní nádrže

Odbahnění rybníka, spojené s rekonstrukcí hráze, sdruženého objektu, odvodňovacích odpadů a patního drénu.

Klient: Obec Lipová

Investiční náklady: 17 mil. Kč

Termín plnění: 1/2009 - 2/2014

Lokalita: Lipová, Ústecký kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci