Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Pardubice - Kanalizace Staročernsko a Hůrka

vybudování oddílné gravitační splaškové kanalizace s následným přečerpáváním splaškových odpadních vod do stávající kanalizační sítě města

Klient: Město Pardubice

Investiční náklady: 30 mil. Kč

Termín plnění: 1/2009 - 12/2009

Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Naše služby
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci