Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Labské Chrčice - Oprava místních komunikací

komplexní obnova dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce - obnova místních komunikací ve 2 úsecích, oprava chodníků a zpevněných ploch nájezdů na místní komunikace, rozšíření veřejného osvětlení, nákup venkovního mobiliáře pro veřejná prostranství obce, výsadba veřejné zeleně

Klient: Obec Labské Chrčice

Investiční náklady: 5,2 mil. Kč

Termín plnění: 1/2009 - 11/2010

Lokalita: Labské Chrčice, Pardubický kraj

Dotační program: SZIF, PRV - 3.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci