Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Těchlovice - Kanalizace a ČOV

vybudování veřejné oddílné splaškové kanalizace o délce 3552 m zakončené ČOV

Klient: Obec Těchlovice

Investiční náklady: 46,2 mil. Kč

Termín plnění: 10/2009 - 3/2010

Lokalita: Těchlovice, Ústecký kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Naše služby
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci