Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Uhersko - Kanalizace a ČOV

vybudování systému splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod

Klient: Obec Uhersko

Investiční náklady: 35 mil. Kč

Termín plnění: 10/2009 - 11/2011

Lokalita: Uhersko, Pardubický kraj

Dotační program: SZIF, PRV - 3.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

Naše služby
  • Administrace a řízení projektu
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci