Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Hudlice - Kanalizace a ČOV

Vybudování 13 864 m splaškové tlakové kanalizace s odvedením na ČOV obce Hudlice pro 1500 EO.

Klient: Obec Hudlice

Investiční náklady: 95 mil. Kč

Termín plnění: 6/2012 - 12/2016

Lokalita: Hudlice, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Naše služby
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci
  • Administrace a řízení projektu
  • Závěrečné vyhodnocení projektu