Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Heřmanův Městec - Vodní nádrž Martin

Odbahnění nádrže suchou cestou, úprava břehů, oprava bezpečnostního přelivu a výpustního objektu, vybudování dvou tůní.

Klient: Město Heřmanův Městec

Investiční náklady: 5,5 mil. Kč

Termín plnění: 4/2014 - 6/2016

Lokalita: Město Heřmanův Městec, Pardubický kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci