Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Horní Jelení - Kropící Vůz

nákup vozu určeného ke kropení a sběru prachových nečistot v ulicích města Horní Jelení

Klient: Město Horní Jelení

Investiční náklady: 3,4 mil. Kč

Termín plnění: 3/2011 - 3/2015

Lokalita: Horní Jelení, Pardubický kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci