Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Chroustovice - Kanalizace a ČOV

Kanalizace - výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací

Klient: Městys Chroustovice

Investiční náklady: 20 mil. Kč

Termín plnění: 6/2011 - 3/2015

Lokalita: Chroustovice, Pardubický kraj

Dotační program: MZE, Podprogram 129 183 - Podpora výstavby a obnovy kanalizací pro veřejnou potřebu

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele