Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Lipová - Revitalizace zeleně

doplnění, obnova a nové založení prvků zeleně, ošetření stávajících dřevin v alejích v částech Extravilán, Intravilán, ÚSES

Klient: Obec Lipová

Investiční náklady: 8,8 mil. Kč

Termín plnění: 1/2014 - 9/2015

Lokalita: Lipová, Ústecký kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 6.3 Obnova krajinných struktur a 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci