Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Lochovice - Kanalizace

Vybudování zcela nové kanalizační sítě a ČOV v délce 13,01 km a kapacitě 2500 EO

Klient: Obec Lochovice

Investiční náklady: 110 mil. Kč

Termín plnění: 3/2010 - 5/2012

Lokalita: Lochovice, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu