Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Kostelec nad Černými lesy - Kanalizace - 2. část

Navazující projekt na akci Kostelec nad Černými lesy - II. etapa, 1. část, vybudování gravitační kanalizační systém o celkové délce 2487 m (vč. přípojek), 747 m výtlačných řadů splaškové kanalizace a dvě čerpací stanice.

Klient: Město Kostelec nad Černými lesy

Investiční náklady: 38,6 mil. Kč

Termín plnění: 7/2012 - 8/2012

Lokalita: Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Naše služby
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci