Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Jinočany - Rekonstrukce rybníka

revitalizace malé vodní nádrže, resp. provedení odtěžení sedimentů ze dna nádrže (290 m3), obnova nábřežních zdí a vjezdu, včetně dorovnání terénu, jeho ohumusování a osetí s následnou zálivkovou péčí

Klient: Obec Jinočany

Investiční náklady: 600 tis. Kč

Termín plnění: 11/2012 - 7/2015

Lokalita: Jinočany, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci