Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Kostelec nad Černými lesy - Čistící vůz

Pořízení zametacího stroje pro použití při úklidu místních komunikací.

Klient: Město Kostelec nad Černými lesy

Investiční náklady: 3 mil. Kč

Termín plnění: 5/2014 - 10/2016

Lokalita: Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci