Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Lipová - Rekonstrukce kostela

Rekonstrukce kulturní památky spočívající ve výměně střešní krytiny, opravě krovu, renovaci oken a dveří a doplnění nové fasády.

Klient: Obec Lipová

Investiční náklady: 6,9 mil. Kč

Termín plnění: 12/2013 - 12/2015

Lokalita: Lipová, Ústecký kraj

Dotační program: RR regionu soudržnosti SZ, ROP SZ - 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci