Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Kostelec nad Černými lesy - Odpady

Pořízení svozového vozidla s kontejnerovou nástavbou, štěpkovače a 10 ks kontejnerů na bioodpad, 6 ks popelnic a 2 ks kompostérů.

Klient: Město Kostelec nad Černými lesy

Investiční náklady: 1,4 mil. Kč

Termín plnění: 4/2014 - 12/2016

Lokalita: Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 4.1. zkvalitnění nakládání s odpady

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci