Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Uhersko - Zeleň

Obnova vegetačních prvků a veřejné zeleně v prostoru návsi včetně cest a drobné vybavenosti.

Klient: Obec Uhersko

Investiční náklady: 0,6 mil. Kč

Termín plnění: 12/2013 - 9/2015

Lokalita: Uhersko, Pardubický kraj

Dotační program: SFŽP, Národní programy, Přílohy XVI. 1. výzva

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci