Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Karel Dryák - Malá vodní nádrž Vítov

Vybudování malé vodní nádrže se zemní hrází, výpustným zařízením a bezpečnostním přelivem a revitalizace úseku Červeného potoka a vysazení doprovodných dřevin.

Klient: Karel Dryák

Investiční náklady: 21,2 mil. Kč

Termín plnění: 9/2014 - 12/2015

Lokalita: Vítov - Žižice, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele