Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Dřínov - Kanalizace

Vystavení tlakové kanalizace v celkové délce 6 682,3 m (hlavní řady včetně podružných) a čistírny odpadních vod (ČOV) o celkové kapacitě 620 EO.

Klient: Obec Dřínov

Investiční náklady: 40 mil. Kč

Termín plnění: 10/2014 - 2/2020

Lokalita: Dřínov, Středočeský kraj

Dotační program: MZE, Program 129 250 Vodovody a kanalizace

Naše služby
  • Koordinátor BOZP
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci