Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Kublov - Odpady

Dodání smykového kolového nakladače, štěpkovače, 3 ks velkoobjemových kontejnerů a 150 ks kompostérů.

Klient: Obec Kublov

Investiční náklady: 1,4 mil. Kč

Termín plnění: 3/2015 - 2/2016

Lokalita: Kublov, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci