Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Choceň - ZŠ

Výstavba přístavby a nástavby současné budovy ZŠ Sv. Čecha v Chocni s cílem navýšit kapacity základní školy o 120 žáků a zlepšit podmínky pro výuku odborných předmětů a také konektivitu školy.

Klient: Město Choceň

Investiční náklady: 32 mil. Kč

Termín plnění: 12/2016 - 8/2020

Lokalita: Choceň, Pardubický kraj

Dotační program: IROP - 47. výzva -Infrastruktura základních škol (SVL) - SC 2.4

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci