Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Chržín - kanalizace

Vybudování gravitační splaškové kanalizace zaústěné do nové ČOV Chržín.

Klient: Obec Chržín

Investiční náklady: 29,4 mil. Kč

Termín plnění: 1/2016 - 1/2016

Lokalita: Chržín, Středočeský kraj

Dotační program: Středočeský kraj, Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství

Naše služby
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci