Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Uhersko - Neulust

Zpřístupnění lesa s vybudováním dvou objektů pro pobyt v lese, vytvoření přístupové cesty pro turisty a vybavení lokality lavičkami, informačními tabulemi a herními prvky.

Klient: Obec Uhersko

Investiční náklady: 1,7 mil. Kč

Termín plnění: 4/2017 - 2/2019

Lokalita: Obec Uhersko, Pardubický kraj

Dotační program: SZIF, PRV - 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci