Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Líský - vodovod a kanalizace

Vybudování vodovodu v délce 2556 m včetně vodovodního přivaděče v délce 950 m a posilovací stanice (ATS), dále oddílné splaškové kanalizace v délce 2655 m včetně hlavní čerpací stanice a výtlakem v délce 1180 m do kanalizačního systému obce Pozdeň.

Klient: Obec Líský

Investiční náklady: 19,9 mil. Kč

Termín plnění: 7/2016 - 12/2018

Lokalita: Obec Líský, Středočeský kraj

Dotační program: MZE, Program 129 250 Vodovody a kanalizace

Naše služby
  • Koordinátor BOZP
  • Technický dozor stavebníka
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele