Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Veleň - Zeleň

V rámci revitalizace a ozelenění tělesa bývalé skládky dojde k výsadbě 198 ks dřevin a založení trávníku.

Klient: Obec Veleň

Investiční náklady: 1,1 mil. Kč

Termín plnění: 5/2016 - 8/2021

Lokalita: Obec Veleň, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci