Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Lipová - Zelená stuha

Pořízení žacího traktoru, který umožní péči o stávající travnaté porosty v obci.

Klient: Obec Lipová

Investiční náklady: 0,4 mil. Kč

Termín plnění: 5/2016 - 6/2017

Lokalita: Lipová, Ústecký kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 5.4 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci