Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Libeř - Rybníky

Obnova zaniklého historického návesního rybníka, vybudování nového rybníka, výstavba 2 neprůtočných tůní a revitalizaci koryta Zahořanského potoka.

Klient: Obec Libeř

Investiční náklady: 7,9 mil. Kč

Termín plnění: 10/2016 - 12/2016

Lokalita: Libeř, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Naše služby
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci