Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Centrum RoSa

Rozšíření aktivit komunitního Centra RoSa, z.s., konkrétně rozšíření Časopisu RoSení na komunitní časopis, založení Klubu RoSa, pořádání Blešího trhu, založení seniorské divadelní skupiny Centra RoSa a pořádání seniorského divadelního festivalu.

Klient: Centrum RoSa z.s.

Investiční náklady: 2,5 ml. Kč

Termín plnění: 7/2016 - 1/2019

Lokalita: Centrum RoSa, z.s., hlavní město Praha

Dotační program: OP Praha - pól růstu ČR - Podpora komunitního života a sociálního podnikání - SC 3.3

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci