Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Brandýs nad Labem - Zámek

Realizace opatření k obnově, rozvoji a zatraktivnění této národní kulturní památky a posílení ochrany areálu zámku. Oprava všech zděných konstrukcí spodní stavby klasicistního altánu. Stavební úpravy stávající ohradní zdi. Dokončení postupné revitalizace a obnovy předprostoru zámecké zahrady. Obnova objektů na západních valech.

Klient: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Investiční náklady: 40,9 mil. Kč

Termín plnění: 1/2017 - 12/2023

Lokalita: Brandýs nad Labem, Středočeský kraj

Dotační program: IROP - 52. výzva Revitalizace vybraných památek II. - SC 3.1

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci