Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Dolní Poustevna - Zeleň I

Vybudování nové cestní sítě včetně přístupového schodiště na území Parku U Pošty. Dále vybudování plochy sloužící jako pódium a systému čtyř tůněk. Součástí revitalizace je i umístění nového mobiliáře.

Klient: Město Dolní Poustevna

Investiční náklady: 3,5 mil. Kč

Termín plnění: 3/2017 - 3/2023

Lokalita: Dolní Poustevna, Ústecký kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci