Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Kostelec nad Černými lesy - Základní škola

Konverze budovy starého nefunkčního mlýna na novou budovu, pavilon ZŠ Kostelec nad Černými lesy.

Klient: Město Kostelec nad Černými lesy

Investiční náklady: 43,2 mil. Kč

Termín plnění: 1/2017 - 11/2020

Lokalita: Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj

Dotační program: PRAHA ITI, 4. výzva Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol

Naše služby
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Administrace a řízení projektu
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Technický dozor stavebníka
  • Koordinátor BOZP