Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Svatý Jan - Kanalizace a ČOV Hrachov

Vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v nezastavěném území obce Hrachov.

Klient: Obec Svatý Jan

Investiční náklady: 21,3 mil. Kč

Termín plnění: 7/2017 - 7/2021

Lokalita: Svatý Jan, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Středočeský kraj, Program 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu

Naše služby
  • Koordinátor BOZP
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu