Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

MHMP - Studie odtokových poměrů v povodí Botiče

Analýza celého povodí Botiče a vyprojektování protipovodňových opatření, výstupem studie budou koncepty DUR.

Klient: Hlavní město Praha, Odbor technické vybavenosti

Investiční náklady: 6 mil. Kč

Termín plnění: 11/2017 - 4/2021

Lokalita: Praha

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele