Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Ministerstvo zemědělství - Energetické úspory budovy v Šumperku

Zateplení zdiva, střech, podlah a výměna a redukce nevyhovujících výplní otvorů, výměna zdroje tepla a úprava otopné soustavy.

Klient: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Investiční náklady: 13,8 mil. Kč

Termín plnění: 1/2017 - 1/2022

Lokalita: Šumperk, Olomoucký kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci