Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Sadská - Kanalizace

Výstavba splaškové kanalizace.

Klient: Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s.

Investiční náklady: 7,9 mil. Kč

Termín plnění: 1/2018 - 1/2018

Lokalita: Sadská, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Naše služby
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci