Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Sýkořice - Kanalizace

Výstavba splaškové kanalizační soustavy za účelem odvedení splaškových vod do ČOV Zbečno.

Klient: Obec Sýkořice

Investiční náklady: 74,4 mil. Kč

Termín plnění: 1/2018 - 7/2023

Lokalita: Sýkořice, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Středočeský kraj, Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu
Středočeský kraj, Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu
Středočeský kraj, Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci