Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Sedlec - Kanalizace

Vybudování splaškové kanalizace v celkové délce 6290 m vč. výtlaku.

Klient: Obec Sedlec

Investiční náklady: 64 mil. Kč

Termín plnění: 1/2018 - 5/2022

Lokalita: Sedlec, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, NPŽP - 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění povrchových vod
Středočeský kraj, Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu
Středočeský kraj, Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu
Středočeský kraj, Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci