Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Kostelec nad Labem - Přírodní zahrada

Revitalizace školní zahrady za účelem environmentálního vzdělávání. Byla vytvořena pergola pro účely venkovní výuky, dále zde byla umístěna voliéra - vytvoření záchranné stanice pro ptactvo, záhony, kompostér a další objekty.

Klient: Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, p.o.

Investiční náklady: 0,5 mil. Kč

Termín plnění: 1/2018 - 5/2020

Lokalita: Kostelec nad Labem, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, NPŽP - 6.1 - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci