Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Lipová - Odpady

Pořízení kompostérů pro domácí použití a obecního štěpkovače, které umožní snížit objem biologicky rozložitelného komunálního odpadu vznikajícího na území obce Lipová předávaného obci.

Klient: Obec Lipová

Investiční náklady: 1,9 mil. Kč

Termín plnění: 6/2018 - 10/2020

Lokalita: Lipová, Ústecký kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 3.1 - Prevence vzniku odpadů

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci