Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Petrovice - Kanalizace a ČOV

Vybudování splaškové kanalizace obce Petrovice s odvedením splaškových vod na nově navrženou ČOV Petrovice.

Klient: Obec Petrovice

Investiční náklady: 35,8 mil. Kč

Termín plnění: 4/2018 - 5/2018

Lokalita: Petrovice, Středočeský kraj

Dotační program: Středočeský kraj, Program 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu

Naše služby
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci