Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Jaroměř - Zeleň

Revitalizace zeleně na ploše v intravilánu města Jaroměř v lokalitě Na Ptákách. Jedná se o doplnění stávající zeleně v 8 ulicích o stromořadí, plošné výsadby keřů a trvalek. Součástí realizace je také rekonstrukce chodníků, vjezdů a vstupů na sousední pozemky.

Klient: Město Jaroměř

Investiční náklady: 5,3 mil. Kč

Termín plnění: 7/2018 - 6/2024

Lokalita: Jaroměř, Královéhradecký kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci