Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Dolní Poustevna - Zeleň III

Revitalizace zeleně ve 4 lokalitách v intravilánu města Dolní Poustevna. Jedná se především o ošetření zeleně a založení nové, úpravu a vytvoření cest a instalaci mobiliáře. Projekt navazuje na dokončenou revitalizaci dalších 4 lokalit ve dvou akcích.

Klient: Město Dolní Poustevna

Investiční náklady: 7,4 mil. Kč

Termín plnění: 7/2018 - 6/2024

Lokalita: Dolní Poustevna, Ústecký kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
II. výzva MAS Český sever - OPŽP - Revitalizace sídelní zeleně

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci