Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Lipová - Veřejné osvětlení

Rekonstrukce a pořízení úsporných osvětlovacích těles.

Klient: Obec Lipová

Investiční náklady: 2,7 mil. Kč

Termín plnění: 10/2018 - 11/2021

Lokalita: Lipová, Ústecký kraj

Dotační program: MPO, Státní program na podporu úspor energie, Program EFEKT II
MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci