Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Mělnické Vtelno - Sportovní hřiště

Odstranění starého tartanového povrchu původního hřiště a vybudování nového multifukčního hřiště společně s běžeckou dráhou, doskočištěm a šplhací konstrukcí.

Klient: Obec Mělnické Vtelno

Investiční náklady: 2,5 ml. Kč

Termín plnění: 11/2018 - 6/2020

Lokalita: Mělnické Vtelno, Středočeský kraj

Dotační program: MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci