Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Újezd - Jímací objekt vodovodu

Rekonstrukce jímacího objektu.

Klient: Obec Újezd

Investiční náklady: 5,4 mil. Kč

Termín plnění: 1/2019 - 8/2020

Lokalita: Újezd, Středočeský kraj

Dotační program: MZE, Program 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II

Naše služby
  • Koordinátor BOZP
  • Technický dozor stavebníka
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci