Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Benešov nad Ploučnicí - Revitalizace zeleně

Komplexní revitalizace vegetačních prvků v 5 lokalitách - sadovnické úpravy prostoru a dále cestní síť pro pěší i obslužné komunikace / plochy.

Klient: Město Benešov nad Ploučnicí

Investiční náklady: 4,6 mil. Kč

Termín plnění: 2/2019 - 2/2022

Lokalita: Benešov nad Ploučnicí, Ústecký kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Naše služby
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci