Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Veleň - Výsadba stromů

Výsadba stromů na území obce Veleň, na jejíž realizaci se podílejí občané obce.

Klient: Obec Veleň

Investiční náklady: 0,24 mil. Kč

Termín plnění: 11/2019 - 2/2020

Lokalita: Veleň, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, NPŽP - 5.4 - Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci