Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec - Rekonstrukce kostela Sv. Jakuba

Cílem projektu je zpřístupnění kostelní věže pro organizované skupiny s průvodcem. Byla provedena oprava stávajících dřevěných konstrukcí v dolních patrech věže a nová zvonová stolice pro opětovné zavěšení zvonů.

Klient: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec

Investiční náklady: 4,3 mil. Kč

Termín plnění: 12/2019 - 6/2020

Lokalita: Kutná Hora - Sedlec, Středočeský kraj

Dotační program: MAS Lípa pro venkov, 6. výzvy „MAS Lípa pro venkov – IROP – Kulturní dědictví" s přímou vazbou na výzvu č. 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD Integrovaného regionálního operačního programu

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu