Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Vilémov - Přírodní zahrada ZŠ

Vybudování přírodní zahrady při ZŠ Vilémov, která odpovídá moderním požadavkům na EVVO a venkovní výuku. V rámci projektu jsou realizovány nové zpevněné plochy, pódium a amfiteátr,  výsadba stromů, keřů a záhonů a instalace dalšího vybavení.

Klient: Obec Vilémov

Investiční náklady: 1,2 mil. Kč

Termín plnění: 1/2020 - 10/2021

Lokalita: Vilémov, Ústecký kraj

Dotační program: SFŽP, NPŽP - 6.1 - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Naše služby
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci