Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Horní Slivno - Kanalizace

Výstavba kanalizace a její napojení na stávající přivaděč se u obce Mečeříž do čistírny odpadních vod Benátky nad Jizerou.

Klient: Obec Horní Slivno

Investiční náklady: 63,7 mil. Kč

Termín plnění: 1/2020 - 4/2024

Lokalita: Horní Slivno, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, NPŽP - 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění povrchových vod

Naše služby
  • Koordinátor BOZP
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci